"Det är nu dags att övergå till dagstädning": EU:s arbetsmarknadsparter uppmanar EU-institutionerna att visa vägen

Trots att det är socialt ansvarstagande och miljömässigt hållbart är dagstädning fortfarande underutnyttjad av EU-institutioner och andra stora kunder.  

"Det är nu dags att övergå till dagstädning": EU:s arbetsmarknadsparter uppmanar EU-institutionerna att visa vägen

EU:s arbetsmarknadsparter inom industrirengöring EFCI och UNI Europa har undertecknat ett nytt gemensamt uttalande. I det uppmanas EU-institutionerna att införa dagstädning och kontinuerliga skift för sina städare.

Hälsokonsekvenserna för städare som arbetar på natten eller på oregelbundna tider är katastrofala. Vetenskapliga bevis visar att nattstädning har en negativ inverkan på kroppstemperaturen och nervsystemet, vilket skapar effekter som är förknippade med cancerframkallande egenskaper. Kvinnor som arbetar nattskift ökar risken för bröstcancer med 30 procent. Inom den medicinska forskarvärlden råder det också enighet om att nattarbete stör vår biologiska 24-timmarsklocka, vilket i sin tur ökar riskerna för kroppsliga sjukdomar och somatiska missförhållanden på grund av bristande nattsömn.

Genom att främja städning på dagtid bidrar arbetsmarknadens parter i EU direkt till positiva resultat för folkhälsan. Folkhälsodimensionen av dagstädning betonas ytterligare av Covid-19-krisen, som har lagt större vikt vid hygienprotokoll och regelbunden desinfektion i byggnader och kontor.

Med tanke på gasbrist och stigande energi- och elkostnader kan övergången till städning på dagtid också ge ett värdefullt samhälleligt och ekonomiskt bidrag, eftersom kunderna slipper energikostnader i samband med att lamporna är tända på natten. Samtidigt gör det städare i stånd att använda kollektivtrafiken under dagen i stället för att vara beroende av att äga ett personligt fordon. I uttalandet betonas alltså hur städning på dagtid är miljömässigt hållbar och garanterar tjänster av högre kvalitet.

Den nuvarande bristen på arbetskraft inom städsektorn understryker behovet av en övergång till dagstädning i hela ekonomin.

"Genom att städa på dagtid uppgraderas städyrket. Attraktiva arbetstider leder till mindre personalomsättning och kan motverka bristen på arbetskraft", säger Zeynep Bicici, ordförande för UNI Europa Property Services. Hon tillade: "Städare måste bli en del av den dagliga arbetsrutinen i de företag de städar och ingå i teamet. Detta gör dem och även städningen i sig synliga igen. Vi är övertygade om att detta kommer att öka respekten och uppskattningen för deras arbete."

De flesta städare är kvinnor som ofta måste ta hand om sina barn eller äldre anhöriga. Genom att låta dem städa kundernas lokaler tidigt på morgonen eller på natten berövas de inte bara balansen mellan arbetsliv och privatliv utan hamnar också i mer isolerade och sårbara situationer både på och utanför jobbet.

Samtidigt är städbranschen för många migrantarbetare en väg in på arbetsmarknaden i deras nya värdländer. Men i stället för att integreras på ett kontor med kollegor och social interaktion skapar nattstädning ytterligare hinder för deras samhällsintegration. För både kvinnor och migrantarbetare ökar nattarbetet också risken för att utsättas för fysiskt våld, verbala övergrepp och trakasserier från allmänheten (under pendling) och för kränkande metoder från arbetsgivarna.

Zeynep Bicici, ordförande för UNI Europa Property Services, sade: "Dagstädning främjar rättvist och bra arbete. I många fall är heltidsanställningar för städning redan vanligt förekommande på kliniker och vårdhem. Nu är det dags för skolor, kontorsbyggnader och andra anläggningar att också möjliggöra familjevänliga arbetstider och högre löner för arbetstagare inom städsektorn. Med det här uttalandet sänder vi en stark signal till politikerna om att städning på dagtid är viktigt för återhämtningen."

I det nya uttalandet uppmanas EU-institutionerna att införa dagstädning i sitt eget urval av städtjänster. Det uppmanar också EU-institutionerna att hänvisa till dagstädning och kontinuerliga skift i sina rättsliga riktlinjer, rekommendationer och upphandlingsverktyg.

Oliver Roethig, UNI Europa:s regionala sekreterare, sade: "Vi behöver en övergång till dagstädning i hela ekonomin, och denna övergång börjar med EU:s institutioner. Dagtidsstädning är en trippelvinst. Arbetstagarna är inte längre isolerade och osynliga, företagen kan locka till sig och behålla arbetstagare och kunderna kan på ett enkelt sätt bidra till hållbarhet och anständigt arbete. Tiden för denna övergång är nu!"

EU:s arbetsmarknadsparter kommer att följa upp detta uttalande med andra gemensamma aktiviteter.  

Du kanske också är intresserad av


Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén