Tredje workshopen om utveckling av förhandlingar mellan flera arbetsgivare: fokus på den slovakiska finanssektorn

Tredje workshopen om utveckling av förhandlingar mellan flera arbetsgivare: fokus på den slovakiska finanssektorn

Fram till för ett par år sedan fastställdes arbetstagarnas löner och arbetsvillkor inom den slovakiska bank- och försäkringssektorn på sektorsnivå. Oavsett om du arbetade i den ena eller den andra banken gällde samma minimirättigheter för dig.

Arbetsgivarna i landet beslutade dock nyligen att kollektivavtal endast skulle förhandlas fram på företagsnivå. Detta innebär att många arbetstagare saknade kollektivavtal och de rättigheter som följer av det, och att arbetstagarnas rättigheter i olika banker eller försäkringsbolag skilde sig ganska mycket från varandra.

Därför har det slovakiska finansfacket OZBP tillsammans med UNI Europa mobiliserat och investerat i strategier för att stärka och utveckla förhandlingar mellan flera arbetsgivare inom sektorn. Över 20 avdelningsordförande, förtroendevalda och fackliga tjänstemän samlades den 6 och 7 juni i en workshop ledd av UNI Europa för att diskutera och utveckla strategier för förhandlingar mellan flera arbetsgivare. Under det två dagar långa evenemanget utforskade deltagarna maktdynamiken inom sektorn, de maktresurser som finns tillgängliga för fackföreningarna och möjliga strategier för att utveckla kollektivförhandlingarna på sektornivå.

Workshopen ägde rum inom ramen för det EU-finansierade projektet "Level-up" som fokuserar på förhandlingar mellan flera arbetsgivare och främjar dialog och samarbete för att stärka kollektivförhandlingarna inom sektorn.

Du kan också läsa mer om den första och andra workshopen.

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)