Facklig konferens mot extremhögerns framväxt: "Demokrati och mänskliga rättigheter i fara"

Facklig konferens mot extremhögerns framväxt: "Demokrati och mänskliga rättigheter i fara"

UNI Global Unionens grafiska sektor (UNI G&P) anordnade en facklig konferens för att bekämpa den ökande högerextremismen och rasismen runt om i världen.

Mötet den 13 november i Marseille, Frankrike, ägde rum strax före UNI G&P:s europeiska och globala konferenser och samlade medlemsförbund från 28 länder. Deltagarna förklarade farorna med extremhögern i sina respektive länder och hur den kan urholka fackliga och arbetsrättsliga rättigheter. Deltagarna inspirerade med exempel på fackföreningar som kämpar emot och utvecklar strategier och verktyg för att dekonstruera denna skadliga ideologi.

Ann Verhelst från ACV-CSC BIE, Belgien, presenterade förbundets utbildningsprogram för förtroendevalda i frågor som mångfald och rasism, demokrati och hur man känner igen "falska nyheter".

Guilia Guida från SLC-CGIL, Italien, föreslog också att "skapa ett nätverk för kommunikation och initiativ som fackföreningar kan använda som ett kulturellt verktyg".

Medlemmar i det civila samhället som samarbetar med fackföreningar presenterade sina insatser, t.ex. 8 Mai Coalition i Belgien, som driver en kampanj för att göra dagen för segern mot fascismen i Europa till en allmän helgdag. Collectif de Demandeurs-euses de Papiers de Marseille, som försvarar migranters rättigheter, berättade om sitt samarbete med CGT Marseille.

Den franske senatorn Jérémy Bacchi talade till publiken och förklarade att "att ställa arbetare mot varandra har en avskyvärd inverkan på arbetarklassens förmåga att mobilisera, men också på den djupa förbittringen mellan de mindre privilegierade och de som inte är det alls".

"Fackföreningar ger arbetstagare möjlighet att samlas kring ett gemensamt mål och skapa respekt över rasgränserna. Problemet med extremhögern kan bara lösas genom att ta itu med rasismen. Facklig organisering är ett kraftfullt verktyg, eftersom fackföreningar erbjuder konkreta solidaritetsåtgärder. Enighet är det viktigaste", avslutade Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global.

Som en påminnelse gick UNI, både globalt och på europeisk nivå, med i det antifascistiska fackliga nätverket som skrev manifestet för det internationella nätverket av antifascistiska fackföreningar (cgil.it).

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst