De förödande jordbävningarna den 6 februari har lett till att uppskattningsvis 40 000 människor har dött i Turkiet och Syrien och många fler har skadats. Enligt FN har upp till 13,5 miljoner människor drabbats av skalvet med en magnitud på 7,8 och dess efterskalv. Uppskattningsvis 5,3 miljoner människor är hemlösa i Syrien och mer än 1 miljon i tält och tillfälliga skyddsrum i Turkiet. Eftersom tusentals människor fortfarande saknas eller är instängda i spillrorna kommer vi inte att få veta hur mycket denna tragedi verkligen kostar på veckor - om inte månader - framöver.

UNI:s turkiska medlemsförbund inledde omedelbart stödinitiativ för sina medlemmar och familjer i det drabbade området. De har tillhandahållit lastbilar med mat, vatten och kläder. De har organiserat skydd, medicinsk vård och andra grundläggande behov som hygienprodukter och filtar. 

Men det finns fortfarande mycket mer att göra och det behövs mycket mer stöd.

Många av UNI:s medlemsförbund frågade hur de kunde hjälpa till, och UNI har inrättat en solidaritetsfond för att stödja de turkiska fackföreningarnas återhämtningsarbete. Den genomsnittliga kostnaden för att fylla en lastbil med 1 000 påsar med grundläggande behov (vatten, toalettpapper, blöjor, mensskydd, mat osv.) är cirka 15 000-20 000 CHF. Därför kommer våra fackföreningar att förse minst 50 familjer med grundläggande behov, inklusive mat, vatten och hygienprodukter, med varje donation på 1 000 CHF/Euro. Med varje donation på 20 000 CHF/Euro kommer våra fackföreningar att fylla en lastbil med hjälpmedel till 1 000 familjer.

Om du eller ditt fackförbund vill stödja UNI:s medlemsorganisationer i Turkiet ekonomiskt kan du skicka ditt bidrag till den solidaritetsfond som UNI har inrättat.

Kontakta UNI för mer information om hur du kan göra en donation. 

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)