Handels undersökning avslöjar häpnadsväckande övervakningsnivåer i svensk handel

03.03.22

Handel

Handels undersökning avslöjar häpnadsväckande övervakningsnivåer i svensk handel

UNI Global Unionens medlemsorganisation Handels, som företräder handelsanställda i Sverige, har publicerat en banbrytande undersökning som analyserar hur den ständigt ökande övervakningen på arbetsplatsen påverkar arbetstagarna.

UNI kräver att övervakning och dess konsekvenser ska omfattas av kollektivavtalen för att garantera att arbetstagarna har anständighet och värdighet på jobbet. Under hela pandemin har arbetstagare i alla sektorer utsatts för en ökad övervakning, men för handelsarbetare i synnerhet är siffrorna häpnadsväckande.

Enligt undersökningen säger mellan 94 och 97 procent av de anställda inom detaljhandeln och partihandeln att de övervakas på jobbet, och de vanligaste formerna av övervakning är stämpelklocka eller övervakningskameror.

Arbetstagarna tillfrågades också om utgångskontroller av personalens väskor, digital loggning, mätning av individuell försäljning, mystery shoppers, kontroll före anställning, alkohol- och drogtester och GPS-övervakning.

"Vi kan inte ha ett arbetsliv där de anställda inte ens kan gå på toaletten utan att chefen registrerar det", säger Linda Palmetzhofer, ordförande för Handels.

"Även om en åtgärd är laglig måste man fråga sig om den är lämplig. Övervakningsteknik kan vara en positiv säkerhetsåtgärd - om fackföreningar och arbetstagare är fullt involverade och rådfrågas i processen."

Trots att arbetsgivaren i Sverige tydligt måste informera om vilken typ av övervakning och insamling av personuppgifter som sker på arbetsplatsen, ansåg över 50 procent av de svarande att deras arbetsgivare inte hade gjort det. Arbetsgivaren måste också informera om syftet med övervakningen och hur den kommer att användas, men 85 procent av de svarande ansåg att de inte visste varför de övervakades.

"Denna banbrytande undersökning från Handels visar inte bara hur utbredd och intensiv övervakningen är inom handelssektorn, utan belyser också det faktum att handelsanställda inte informeras ordentligt om övervakningen - ofta i strid med lagstadgade bestämmelser", säger Mathias Bolton, chef för UNI:s handelssektor.

"Som forskningen visar kan kollektiva förhandlingar spela en viktig roll för att garantera öppenhet och respekt för arbetstagarnas rättigheter och privatliv."

När arbetstagare över hela världen börjar acceptera den till synes allestädes närvarande företagsövervakningen kämpar fackföreningarna för att se till att arbetstagarnas rätt till integritet respekteras.

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)