UNI:s medlemsorganisation OPZZ KP tecknar samarbetsavtal i Polen med vårdjätten Orpea

23.02.22

Vård

UNI:s medlemsorganisation OPZZ KP tecknar samarbetsavtal i Polen med vårdjätten Orpea

Det polska UNI Global -facket OPZZ Konfederacja Pracy (KP) undertecknade i februari ett samarbetsavtal med det multinationella vårdföretaget Orpea som garanterar flera viktiga fackliga rättigheter. Efter flera månaders utmanande förhandlingar nådde OPZZ fram till genombrottet med ledningen, som de tror kommer att skapa ett starkare samarbete mellan företaget och de anställda.

I avtalet fastställs att Orpea ska :

  • Respektera arbetstagarnas rätt att hålla fackföreningsmöten på Orpeas anläggningar.
  • Förhandla och förhandla i god tro med arbetstagarnas fackförening.
  • Regelbundna möten mellan företrädare för Orpea och fackföreningen.
  • Tillåta distribution av fackligt material bland Orpeas anställda.
  • Ge arbetstagarna den information som krävs för att de ska kunna organisera sin fackförening på ett effektivt sätt.

"Detta är en stor framgång för oss", säger Anna Bacia, vald facklig delegat i Orpea Poland. "Avtalet ger de anställda en möjlighet att delta i en konstruktiv dialog och bygga en bättre arbetsplats med anständiga jobb och villkor.

"Vi kommer också att kunna samarbeta för att förhandla om tvistefrågor som påverkar både personalen och arbetsgivaren."

Pandemin avslöjade ytterligare varför arbetsgivare inom långtidsvården som Orpea måste fördjupa sina relationer med fackföreningar för att höja standarden på vård och arbete i sina verksamheter. UNI tillsammans med det franska forumet för ansvarsfulla investeringar (FIR) uppmanade alla intressenter att arbeta tillsammans för att ta itu med långvariga problem inom vårdekonomin.

"Ett växande antal investerare, fackföreningar och äldre människor kräver grundläggande förändringar på Orpea - inklusive ett starkare engagemang från arbetstagarna", säger Mark Bergfeld, regionchef för UNICARE Europa.

"Det här är ett steg framåt i Polen för att garantera kvalitativa arbetsförhållanden och kvalitativ vård, och vi hoppas att det bara är ett steg av många. "

 

Möten och evenemang

2023

28

Nov

-

29

Nov

Den europeiska gröna given och arbetstagarnas deltagande i handelssektorn

Handel

01

Dec

-

01

Dec

Kommittén för sektoriell social dialog Posttjänster Plenarmöte

Post och logistik

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.