UNI bygger upp ett program för att stödja ukrainska flyktingar

16.03.22

Vård

COZZ

UNI bygger upp ett program för att stödja ukrainska flyktingar

Förberedelser pågår för ett UNI-stött program för att hjälpa ukrainska flyktingar som anländer till Polen.

Projektet, som drivs av COZZ - UNI:s centraleuropeiska organisationscentrum i Polen - kommer att ge stöd och råd för att se till att ukrainare i Polen känner till sina rättigheter och får hjälp med att hitta arbete.

EnligtFN har tre miljoner flyktingar hittills flytt från kriget i Ukraina, varav 1,8 miljoner har sökt skydd i Polen. Programmet kommer inledningsvis att omfatta Warszawaregionen, där 230 000 personer, främst kvinnor och barn, har fått husrum eller bor i tillfälliga boenden i eller i närheten av huvudstaden. UNI:s källor säger att flyktingarna där redan står i kö för att hitta arbete. Ytterligare hundratusentals ukrainska flyktingar har också passerat genom staden. 

Omkring 10-15 personer kommer att vara direkt involverade i projektet, som kommer att knytas till UNI:s fackföreningar i landet och samarbeta med tre etablerade hjälporganisationer som redan har erfarenhet av att arbeta med flyktingar och det ukrainska samhället.

UNI planerar också att inrätta en hjälplinje för att tillhandahålla välbehövlig praktisk information.

En av de första uppgifterna kommer att vara att ta fram broschyrer på ukrainska och ryska som informerar flyktingar om deras rättigheter, förmåner och de olika typerna av anställningsavtal i Polen, inklusive skäliga löner.

"Vårt projekt kommer att ge viktig rådgivning och stöd för att hjälpa flyktingar att hitta arbete och se till att de inte blir utsatta för exploatering", säger Rafal Tomasiak, chef för COZZ. "Vi hoppas kunna få folk på plats så snart som möjligt."

I en mer långsiktig strategi avser UNI att inleda en treårig plan för att stödja flyktingar i vårdsektorn i Polen, Tjeckien och Ungern. Förutom att hjälpa arbetstagarna att hitta jobb kommer programmet att omfatta språkutbildning och koppla arbetstagarna till bra arbetsgivare.

Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union, sade:

"UNI ser med fasa på de ryska styrkornas obevekliga bombningar av civila i Ukraina, och vi står enade i vår uppmaning till ett omedelbart eldupphör. Eftersom många ukrainare har fått sina hem och försörjningsmöjligheter förstörda i detta krig är det en prioritet att få arbete, och detta program kommer att ge praktisk hjälp till flyktingar i Polen, Tjeckien och Ungern."

Foto @Shutterstock: Warszawa, Polen - 9 mars 2022: Volontärer hjälper flyktingar från Ukraina vid järnvägsstationen i Warszawa, Polen.

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén