UNI Global Unionen och CIRSA undertecknar globalt avtal om arbetstagares rättigheter och företagens ansvar

01.03.24

Spel

UNI Global Unionen och CIRSA undertecknar globalt avtal om arbetstagares rättigheter och företagens ansvar

BARCELONA - UNI Global Union och CIRSA, ett ledande multinationellt företag inom spel- och underhållningssektorn, tillkännagav idag ett globalt avtal som stärker det gemensamma engagemanget för grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter.

Med föreningsfrihet och kollektivförhandlingar som centrala delar bekräftar avtalet CIRSA:s stöd för arbetstagarnas rätt att gå med i och företrädas av en fackförening som de själva väljer. Detta åtagande omfattar alla anställda, även de som arbetar på distans, vilket är första gången i spelbranschen.

Avtalet bekräftar också ett gemensamt stöd för grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive ett aktivt skydd av sociala och miljömässiga rättigheter. UNI och CIRSA kommer att arbeta tillsammans för att kartlägga risker, planera konkreta åtgärder för att förebygga eller åtgärda dem och genomföra dessa åtgärder.

I avtalet beskrivs också en samarbetsstrategi för tvistlösning, med betoning på att använda förhandlingar i god tro, medling och skiljedom i linje med International Labour Arbitration and Conciliation Rules (ILAC Rules), för att rättvist och snabbt lösa konflikter som inte löses på lokal eller nationell nivå.

För att säkerställa framsteg och efterlevnad av avtalets principer kommer UNI och CIRSA att inrätta en övervakningskommitté för att övervaka dess genomförande. Denna kommitté kommer att sammanträda årligen för att diskutera och ta itu med eventuella nya frågor och för att bygga upp en kultur av dialog och samarbete.

Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union , säger: "Det här avtalet innebär flera nyheter för spelbranschen, och det visar CIRSA:s engagemang för att vara en socialt ansvarstagande arbetsgivare som tar arbetstagarnas rättigheter på allvar. Vi ser fram emot att fördjupa vår relation med företaget när det gäller arbetstagarnas rättigheter under de kommande åren."

Joaquim Agut, verkställande ordförande för CIRSA , sade: "På CIRSA har vi alltid varit särskilt måna om att förbättra samhället och med detta avtal visar vi vårt engagemang för att fortsätta göra framsteg inom våra fyra åtgärdsområden: etik, miljö, sysselsättning och mänskliga rättigheter. Vi är stolta över detta avtal med UNI och vårt gemensamma fokus på att stärka vår dialog."

Om UNI Global Union

UNI Global UNI samlar arbetstagare från över 150 olika länder i tjänsteekonomin för att vinna bättre jobb och bättre liv. UNI:s över 50 globala avtal med multinationella arbetsgivare hjälper arbetstagarna att bygga makt genom att organisera sig i fackföreningar och stärka kollektivförhandlingarna. www.uniglobalunion.org

Om CIRSA

CIRSA är en global ledare inom spel och underhållning och Spaniens första företag inom sektorn. Dess utbud i 9 länder består av 434 kasinon, mer än 82.000 spelautomater och nästan 2.500 platser för sportbetting. Företagets industriella verksamhet omfattar processer för forskning, design och tillverkning av spelautomater och ledningssystem för spelhallar och sammankoppling av maskiner. Bolaget har även licenser för onlinespel i Spanien, Italien, Colombia, Panama och Mexiko. www.cirsa.com.

Möten och evenemang

2024

14

Maj

PHSDialogue-projektet: 1:a plenarsessionen i den sociala dialogen om PHS i Bryssel den 14 maj

14 maj 2024, 9h-16h CET | UNI Europa & EFSI-kontoren i Bryssel

- Gemensamt förberedande möte med UNI och EFFAT (förmiddag, UNI Europa )
- 1:a plenarsessionen i PHS sociala dialog (eftermiddag, EFSI:s kontor)

UNI Care Europas medlemsförbund kan anmäla sig med hjälp av anmälningsformuläret nedan.

22

Maj

Skyddad: Handel och turism EWC-nätverk - 22 maj 2024

Handel

22

Maj

Handel och turism EWC-nätverksmöte