UNI Europa stöder ETUC:s krav på lagstiftning om distansarbete

28.11.23

EU-frågor

Europeiska kommissionen måste omedelbart lagstifta för att säkerställa lämpliga arbetsvillkor för personer som arbetar på distans.

UNI Europa stöder ETUC:s krav på lagstiftning om distansarbete

UNI Europa Kommittén stöder Europeiska fackliga samorganisationens uppmaning till kommissionen att snabbt vidta lagstiftningsåtgärder om distansarbete och rätten att inte vara uppkopplad efter det att arbetsgivarna blockerat ett europeiskt avtal mellan arbetsmarknadens parter.
 
I juni förra året undertecknade tre europeiska arbetsgivarorganisationer ett arbetsprogram för social dialog med EFS, som innehöll ett åtagande om att förhandla fram ett rättsligt bindande EU-omfattande avtal om distansarbete som skulle genomföras i form av ett direktiv.
 
Efter förhandlingar som pågått i mer än ett år vägrade dock två av de tre arbetsgivarorganisationerna att lägga fram någon text. EFS beklagar att arbetsgivarna inte kunde kommunicera en väg till ett framgångsrikt resultat och att de drog sig ur förhandlingarna.
 
Behovet av en stark EU-lagstiftning om distansarbete har blivit ännu mer akut sedan pandemin, och EU:s undersökning om arbetsvillkor visar att personer som regelbundet arbetar hemifrån är sex gånger mer benägna att arbeta på sin fritid och dubbelt så benägna att arbeta 48 timmar om dygnet.
 
Nu måste EU-kommissionen omedelbart lagstifta för att garantera adekvata arbetsvillkor för personer som arbetar på distans. Vi uppmanar kommissionen att lägga fram ett direktiv som kommer att

  • Garantera den befintliga rätten att inte vara uppkopplad. 
  • Garantera rättigheter för fackföreningar, t.ex. rätten till information och rätten till digital tillgång.
  • Säkerställa lika lön och likabehandling för personer som distansarbetar. 
  • Skydda integriteten och förhindra invasiv övervakning. 
  • Se till att beslutet om distansarbete ligger i arbetstagarens händer och inte handlar om att ersätta arbetsplatser. 
  • Garantera fackligt deltagande genom kollektiva förhandlingar vid utformning och tillhandahållande av distansarbete. 

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst