UNI Europa Regionsekreterare Oliver Roethig i Sociala Europa

27.11.23

Handel

Amazon

På Black Friday, den 24 november 2023, mötte Amazon strejker och protester i över 30 länder runt om i världen i en massiv aktionsdag som samordnades av kampanjen Make Amazon Pay. För Social Europe skrev Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa , om dagen - och varför det är fel att offentliga myndigheter belönar Amazon med lukrativa avtal om molntjänster.

UNI Europa Regionsekreterare Oliver Roethig i Sociala Europa

UNI Europa Regionalsekreterare Oliver Roethig skrev i Sociala Europa:

"Den här dagen, Black Friday, för tre år sedan, samordnade Amazons lagerarbetare och deras progressiva allierade en global protest för första gången i företagets historia, under parollen 'Make Amazon Pay'. Under pandemin hade Amazon - vars grundare Jeff Bezos är världens rikaste person - tvingat arbetarna att befinna sig på lagren utan skyddsutrustning. Men på Black Friday slog de tillbaka med strejker och aktioner i 15 länder för att kräva säkerhet och värdighet. Idag gör Amazon-anställda i Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien och USA sitt krav på att göra Amazon Pay ännu högre, med en ny våg av strejker. Det är en uppvisning av den kollektiva makt de har byggt upp, tillsammans med supportrar på sina arbetsplatser, på gatorna och i parlamenten."

Han fortsatte med att hävda att Amazon inte bör få offentliga kontrakt så länge företaget krossar fackföreningar och behandlar sina anställda utan respekt:

"År 2021 publicerade UNI Europa, den europeiska fackföreningen för tjänstearbetare, forskning som visade att det totala uppskattade värdet av AWS-kontrakt med offentliga institutioner i Europa uppgick till så mycket som en halv miljard euro per år från 2019 till 2021. Det är 1,3 miljarder euro i offentliga medel på bara tre år. Undersökningen baserades på offentligt tillgängliga data, så den faktiska siffran är sannolikt högre. Ännu värre är att UNI Europa i en uppfölj ande undersökning visade att upp till 99 procent av de offentliga kontrakt som gick till Amazon tilldelades utan öppen konkurrens. Det är fel att offentliga myndigheter belönar Amazon - och i förlängningen dess affärsmodell - med lukrativa kontrakt för molntjänster. Företaget är ett utmärkt exempel på varför UNI Europa har kämpat för att offentliga kontrakt endast ska gå till dem som har ett kollektivavtal på plats."

Läs hela artikeln här.

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst