UNI Europa står i solidaritet med den tjeckiska nationella strejken

27.11.23

Idag, den 27 november 2023, har den tjeckisk-mähriska fackföreningsfederationen (ČMKOS) utlyst en nationell dag med strejker och protester över hela landet - en av de största mobiliseringarna under de senaste 30 åren.

UNI Europa står i solidaritet med den tjeckiska nationella strejken

Idag, den 27 november 2023, har den tjeckisk-mähriska fackföreningsfederationen (ČMKOS) utlyst en nationell dag med strejker och protester över hela landet - en av de största mobiliseringarna under de senaste 30 åren. Tjeckiska fackföreningar kräver ett slut på försämringen av levnadsstandarden för arbetstagare och deras familjer, regeringens åtgärder mot pensioner, energiprisökningar, den oacceptabla minskningen av reallöner och löner och effekterna av ytterligare åtstramningsåtgärder.

UNI Europa Regionsekreterare Oliver Roethig uttryckte sin solidaritet på uppdrag av UNI Europa:

"Jag skriver för att uttrycka mitt orubbliga stöd och min solidaritet med er aktionsdag idag, den 27 november 2023, mot den åtstramningspolitik som fortsätter att belasta arbetstagarna i ert land. Vi har gång på gång bevittnat i hela Europa att åtstramningsåtgärder endast skapar osäkerhet och ekonomisk instabilitet för arbetstagare, deras familjer och samhällen. Ert beslut att ta ställning genom en dag av protester sänder ett kraftfullt budskap till makthavarna - den obevekliga strävan efter åtstramningar får inte ske på bekostnad av hårt arbetande människor och deras framtid.

Ni ska veta att UNI Europa , som en röst som ekar av er sak, står fast vid er sida och kräver att våra beslutsfattare inser åtstramningarnas skadliga inverkan på både individer och den bredare socioekonomiska strukturen. Det åligger makthavarna att prioritera sina medborgares välbefinnande och värdighet framför kortsiktiga skattevinster. Må er aktionsdag bli en rungande framgång. Vi kommer att vara stolta över att stå tillsammans med er inom ramen för den europeiska kampanjen "På väg mot en rättvis överenskommelse för arbetstagarna" på Bryssels gator den 12 december nästa år, där vi på europeisk nivå vill upprepa samma budskap som ni kommer att sända idag på er nationella protestdag: det är dags att vända blad efter ett misslyckat recept och bygga en bättre framtid för arbetande människor och deras familjer.

På uppdrag av tjänstemännens fackföreningar uttrycker vi vår fulla solidaritet."

Här är en karta med aktioner i hela Tjeckien:

För mer information, besök denna webbplats.

Möten och evenemang

2024

21

Februari

-

22

Februari

UNI Europa ICTS & Finans ARCO-projektet

Ekonomi

IKT och relaterade tjänster

Hantering av distansarbete genom kollektiva förhandlingar och organisering
Tematisk workshop 1: Distansarbete och facklig organisering
21-22 februari 2024, Paris

27

Februari

-

27

Februari

EWC-nätverksmöte för handel

Handel

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC