UNI Europa stöder de spanska fackföreningarna i deras uppmaning att rösta för sociala framsteg

20.07.23

Demokrati

UNI Europa stöder de spanska fackföreningarna i deras uppmaning att rösta för sociala framsteg

Spanien står inför ett historiskt avgörande val. UNI Europa står på de spanska arbetstagarnas och deras fackföreningar UGT och CCOO:s sida i deras strävan efter delat välstånd och mot utestängningspolitiken.

Senaste segrarna

Landet har nyligen visat vägen. Arbetstagare inom tjänstesektorn är bland dem som har dragit stor nytta av denna period. Som den europeiska federation som samlar nationella fackföreningar inom dessa sektorer i hela Europa, är UNI Europa väl placerad för att uppskatta framstegen i Spanien i ett kontinentalt sammanhang. Spanien utmärker sig bland de länder där våra arbetstagare har gjort störst framsteg när det gäller anställningstrygghet, kollektiv förhandlingsstyrka och inkomst.

Fackföreningarna har varit den drivande kraften bakom dessa segrar. Med vår erfarenhet från alla länder vet vi att en regering som gör det möjligt för fackföreningarna att spela sin roll är avgörande för att uppnå framsteg. Att se till att dessa val resulterar i en regering som fortsätter att spela denna roll är avgörande för Spanien och Europa som helhet.

En rökridå av splittring

Att stoppa extremhögern är en topprioritering för UNI Europa och fackföreningsrörelsen. Högerextrema partier har inga svar som tar itu med de verkliga problem som arbetande människor står inför. Deras röstningshistorik visar att de konsekvent tar ställning för mer företagsmakt och mot arbetande människors intressen när de är i maktposition. I en tid när företagens vinster har skjutit i höjden och levnadskostnadskrisen fortfarande är i full gång är deras försök att lägga skulden på de mest utsatta en farlig distraktion.

Förenade förhandlar vi, splittrade tigger vi

Istället kräver den nuvarande situationen mer än någonsin ett politiskt ledarskap som är demokratiskt och progressivt, som sätter arbetstagarnas och deras familjers intressen i centrum. Kollektivavtal är nyckeln till att stävja företagens girighet och skapa delat välstånd. Kollektivavtal och fackföreningar är en viktig del av demokratin, de är ett motgift mot högerpopulism och extremism. UNI Europa samlas med våra spanska fackföreningar för att försvara de sociala framsteg som de senaste åren har inneburit för arbetstagarna. Vi förenar våra krafter för att bana väg för en bättre framtid, inte bara i Spanien utan i hela Europa.

Det första steget är att Spanien röstar för en regering som lever upp till detta.

Mer information:

Du kanske också är intresserad av


Möten och evenemang

2023

01

Dec

-

01

Dec

Kommittén för sektoriell social dialog Posttjänster Plenarmöte

Post och logistik

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver