UNI ansluter sig till uppmaningen till regeringar att prioritera liv framför läkemedelsmonopol.

17.06.22

UNI ansluter sig till uppmaningen till regeringar att prioritera liv framför läkemedelsmonopol.

UNI Global Unionen ansluter sig till nästan 300 andra folkhälso-, arbetstagar- och andra grupper i det civila samhället för att kräva att regeringarna bryter de stora läkemedelsföretagens och Världshandelsorganisationens (WTO) strypgrepp på tillgången till nödvändiga mediciner och behandlingar.

I den globala uppmaningen till handling, som även undertecknats av Amnesty International, Oxfam och ITUC, uppmanas EU, Schweiz, Storbritannien och USA att ta avstånd från det omfattande avtalet om upphävande av TRIPS-avtalet, som stöds av regeringar runt om i världen. Detta undantag skulle tillfälligt upphäva vissa immaterialrättsliga anspråk i samband med tillverkningen av Covid-19-vacciner, vilket skulle möjliggöra större global tillgång. 

I uttalandet uppmanas också regeringar att kringgå och helt och hållet trotsa WTO:s regler om immateriella rättigheter och att lova att inte inleda handelstvister mot andra länder för att de gör det. Detta krav skulle göra det möjligt för låg- och medelinkomstländer att producera nödvändiga läkemedel, t.ex. de för närvarande skyddade Covid-19-vaccinerna, utan sanktioner. Över 15 miljoner människor har dött under Covid-pandemin.

Uppmaningen kommer när WTO avslutar sitt viktigaste beslutsmöte sedan Covid 19 inleddes - WTO:s 12:e ministerkonferens - utan att komma överens om att tillfälligt avskaffa de immaterialrättsliga regler som begränsar produktionen och utbudet av Covid-vaccin, -diagnostik och -terapeutik.

I uttalandet står det:

WTO:s drakoniska regler om immateriella rättigheter har redan bidragit till att förlänga den nuvarande pandemin, och om länderna inte kan få bort dessa regler kommer de att fortsätta att bidra till omfattande skador på folkhälsan, ekonomin och samhället även under framtida pandemier. Och pandemier är inte de enda frågorna som oroar. Miljarder människor saknar tillgång till livräddande läkemedel som förebygger, behandlar och botar sjukdomar eftersom immaterialrättsliga system snedvrider forskningsprioriteringar, skapar brist genom att artificiellt begränsa tillgången och tillåter överdriven prissättning och orättvis fördelning som drabbar de fattiga och människor som lever i låginkomstländer. Länder som inte accepterar dessa regler utsätts för handelshot och återverkningar, vilket undergräver deras egna suveräna processer och regler. Detta kan inte fortsätta.

UNI har länge stött TRIPS-undantaget och uppmanar sina anslutna fackföreningar att kräva åtgärder från sina nationella regeringar.

"Att prioritera skyddet av immateriella rättigheter framför människoliv är ett fegt åsidosättande av regeringens skyldighet att säkra det gemensamma bästa", säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union. "Det riskerar livet för miljarder människor som är i behov av livräddande mediciner och behandlingar samtidigt som det undergräver hälsan och säkerheten på hela planeten. Regeringarna måste agera nu." 

Läs hela uttalandet som länkas nedan eller här.

 

Möten och evenemang

2024

14

Maj

PHSDialogue-projektet: 1:a plenarsessionen i den sociala dialogen om PHS i Bryssel den 14 maj

14 maj 2024, 9h-16h CET | UNI Europa & EFSI-kontoren i Bryssel

- Gemensamt förberedande möte med UNI och EFFAT (förmiddag, UNI Europa )
- 1:a plenarsessionen i PHS sociala dialog (eftermiddag, EFSI:s kontor)

UNI Care Europas medlemsförbund kan anmäla sig med hjälp av anmälningsformuläret nedan.

22

Maj

Skyddad: Handel och turism EWC-nätverk - 22 maj 2024

Handel

22

Maj

Handel och turism EWC-nätverksmöte