UNI fördömer tillsammans med ITUC Rysslands invasion av Ukraina 

25.02.22

UNI fördömer tillsammans med ITUC Rysslands invasion av Ukraina 

UNI ansluter sig till ITUC och fördömer Rysslands invasion av Ukraina och stöder uttalandet från ITUC och EFS där man kräver att alla ryska styrkor omedelbart lämnar Ukraina.

Uttalande från ITUC och EFS, 25 februari 2022:

Attacken mot Ukraina är en flagrant kränkning av internationell rätt och av Ukrainas territoriella integritet som en suverän och demokratisk stat.

ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow sade: "Vi sörjer för dem som har förlorat sina liv och framför våra djupaste kondoleanser och vår solidaritet till dem som har förlorat nära och kära eller blivit skadade.

"Det är både oundvikligt och berättigat att regeringar som stöder demokrati och rättsstatsprincipen inför sanktioner, och de bör särskilt inriktas på president Putins följe, som leder Ryssland in på denna destruktiva väg och hotar freden i Europa och världen.

"Vi uppmanar världens ledare att vidta brådskande och definitiva åtgärder för att inleda en dialog och finna en fredlig lösning på denna kris i enlighet med FN-stadgan."

Dialog, fred, demokrati

Luca Visentini, generalsekreterare för EFS och ITUC:s paneuropeiska regionala råd, sade: "Vi fördömer starkt kriget, som först och främst drabbar människor och arbetstagare, och förespråkar att dialog, fred och demokrati omedelbart ska återupprättas.

"Europa måste stå starkt mot Putins aggressioner och sätta maximal press på hans regim, och i synnerhet på hans följe, för att få till stånd fred och dialog.

"Vi kan inte tillåta att politiken formas av våld, och vi förväntar oss att världens och EU:s ledare skyddar Ukrainas integritet och säkerheten för alla andra länder i regionen.

"Med över 100 000 människor på flykt måste Europa förbereda sig på att ta emot flyktingar, och vi erkänner de löften som flera av EU:s medlemsstater redan har gjort."

Praktisk solidaritet

Demonstrationer har hållits i städer runt om i Europa för att visa solidaritet med Ukrainas folk, bland annat en demonstration i Bryssel av EFS.

Många människor har redan dödats i Ukraina, däribland civila. I Ryssland har mer än 1 700 personer som protesterade mot kriget fängslats, och den redan bräckliga ekonomin började försvagas ytterligare omedelbart efter att Putin inledde invasionen.

EFS och IFS uppmanar sina medlemmar att visa praktisk solidaritet med arbetarna och folket i Ukraina genom en solidaritetsfond för IFS:s ukrainska medlemsförbund och genom att uppmana regeringarna utanför Ukraina att erbjuda flyktingar som flyr från konflikten en säker plats.

Arbetstagarna - både i Ukraina, där hotet är existentiellt, och i Ryssland och Europa, där levnadsstandard och arbetstillfällen kommer att påverkas - får inte bära huvuddelen av kriget. Vi uppmanar regeringarna att se till att de som har mest resurser bär den största bördan av sanktionerna.

 

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén