UNI undertecknar ett avtal med Världspostföreningen för att öka samarbetet om diversifiering, klimatförändringar och jämställdhet

UNI undertecknar ett avtal med Världspostföreningen för att öka samarbetet om diversifiering, klimatförändringar och jämställdhet

UNI Global Unionen och Världspostföreningen (UPU) har i dag den 6 juli undertecknat ett nytt avtal för att stärka samarbetet för en hållbar utveckling av den internationella postsektorn inom områdena diversifiering av verksamheten, klimatförändringar och jämställdhet.

Avtalet anger konkreta sätt på vilka UNI och UPU kan samarbeta för att främja hur postoperatörer i UPU:s medlemsländer kan utöka sina tjänster och skydda miljön samtidigt som de säkerställer kvalitativ sysselsättning, arbetstagarnas rättigheter och arbetsvillkor.

UNI Global Unionens generalsekreterare Christy Hoffman sade:

"Posten är en viktig kollektiv nyttighet, och detta avtal är en färdplan för att använda dess omfattande globala infrastruktur för att tillhandahålla nya sociala tjänster samtidigt som man skyddar klimatet och arbetstagarnas rättigheter. Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med UPU mot ett globalt postsystem som är ekologiskt, främjar jämställdhet mellan könen och tillhandahåller mångsidiga tjänster. Det avtal som undertecknades i dag klargör att arbetstagarnas deltagande och representation är avgörande för att uppnå dessa mål."

De två parterna kommer att arbeta tillsammans med en vision för postsektorn som går utöver insamling, sortering och utdelning av brev och paket och som erbjuder ett brett utbud av nya och klimatneutrala tjänster och aktiviteter för samhällen och samhället genom att använda postsektorns infrastruktur och nätverk. 

I takt med att posttjänsterna diversifieras stöder avtalet också en smidig övergång för postanställda och uppmanar till social dialog med deras fackliga företrädare.

Masahiko Metoki, generaldirektör för UPU:s internationella byrå, sade:

"Vårt långvariga partnerskap med UNI Global Union hjälper oss att se till att postanställdas perspektiv och behov beaktas i den nya eran av digital omvandling och diversifiering av tjänster. En proaktiv dialog med alla nivåer och personalkategorier, som bygger på inkludering, mångfald och öppenhet, är avgörande för att FN:s agenda för hållbar utveckling och hållbarhetsstrategierna för posterna i UPU:s medlemsländer ska bli framgångsrika."

UNI kommer att samarbeta med UPU i dess uppdrag att förbättra jämställdheten mellan könen och stärka kvinnor inom postsektorn, och UPU kommer också att hänvisa till Internationella arbetsorganisationen genom dess konvention om våld och trakasserier, 2019 (nr 190) och rekommendation om våld och trakasserier, 2019 (nr 206).

UPU är FN:s specialiserade organ som företräder 192 medlemsländer och postsektorns främsta forum för internationellt samarbete. UNI Global Unionen representerar 2,5 miljoner postanställda i över 100 länder världen över.

Möten och evenemang

2023

26

Sep

-

26

Sep

Private Equity inom kritiska tjänster: en endagskonferens

Vård

Rengöring/säkerhet

Plats: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), Bryssel

Tid: 09:00 - 16:30 CET

27

Sep

-

27

Sep

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

28

Sep

-

28

Sep

UNI Europa Möte i arbetsgruppen för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.