UNI:s damer redo att resa sig i Philadelphia

UNI:s damer redo att resa sig i Philadelphia

Mer än 700 kvinnor från UNI Global medlemsförbund över hela världen kommer att samlas i Philadelphia, USA, den 25 och 26 augusti för UNIs6:e internationella kvinnokonferens.

Under temat Women Rising Together kommer deltagarna att samlas för att fastställa prioriteringar för de kommande fyra åren, välja en ny ordförande för World Women's samt lyssna, lära och leda kampen för att främja kvinnors rättigheter i hela världen.

UNI Kvinnors världsordförande Patricia Nyman, från det sydafrikanska fackförbundet Commercial Catering and Allied Workers Union, sade

"Som kvinnlig ledare vet jag vilken kraft som uppstår när kvinnor går samman. Våra kollektiva röster och handlingar har förmågan att förändra världen, och jag ser fram emot att ansluta mig till kvinnliga fackföreningsmedlemmar från hela världen i Philadelphia."

Konferensen kommer att behandla fem viktiga frågor, bland annat behovet av att uppnå anständigt arbete i en hållbar värld för kvinnliga arbetstagare mot bakgrund av klimatförändringarna och den tekniska revolutionen

Våld och trakasserier är fortfarande ett gissel i arbetslivet, särskilt könsbaserat våld. UNI var en viktig aktör när det gällde att driva på antagandet av ILO:s konvention 190 under 2019 för att få slut på våldet i arbetslivet. Nu ligger fokus på ratificering och implementering, samt att använda konventionstexten i kollektivavtal. Konferensen kommer att fortsätta arbetet med hur man bäst kan stödja fackföreningar att utrota alla former av våld på arbetsplatsen och utanför.

Kvinnorna ökar i fackföreningarna - UNI har en långvarig och framgångsrik kampanj för att uppnå 40 procents kvinnorepresentation i alla delar av UNI:s strukturer, ledarskap, aktiviteter och möten. Att bibehålla denna andel är dock en ständig kamp. Konferensen kommer att undersöka olika sätt att få in fler kvinnor i det fackliga ledarskapet och belysa den roll som UNIs mentorprogram spelar i denna process.

Hälsa och säkerhet är nu en grundläggande rättighet enligt ILO. Den här delen av konferensen kommer att handla om hur facket kan arbeta med hälsa och säkerhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv - med hänsyn till kvinnors särskilda behov, särskilt i samband med graviditet och klimakteriet.

Kvinnor och ungdomar - konferensen kommer att undersöka hur man bättre kan engagera och rekrytera fler unga kvinnor till fackföreningsrörelsen, skapa utrymmen där unga kvinnor kan delta i ledarskap och beslutsfattande positioner, samt tillhandahålla stödjande miljöer genom utbildning och mentorskap för att hjälpa dem i deras fackliga liv.

UNI:s chef för lika möjligheter, Veronica Fernandez Mendez, sade

"Konferensen kommer att bli ett fantastiskt tillfälle att samla kvinnliga fackföreningsledare från hela världen för att dela våra berättelser, strategier och stärka kampen för kvinnliga arbetstagares rättigheter. Vi ses i Philadelphia!"

Läs mer om den 6:e internationella kvinnokonferensen här.  

Du kanske också är intresserad av


Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)