Fackföreningar skyddar fönsterputsare mot fallolyckor

Fönsterputsare kommer inte att löpa större risk för dödliga fall efter att fackföreningar övertygat tillverkarna om att inte sänka säkerhetsnormerna för stegar.

Fackföreningar skyddar fönsterputsare mot fallolyckor

Fallolyckor är den näst vanligaste orsaken till dödsolyckor på arbetsplatsen i Europeiska unionen, med mer än 3 400 dödsfall sedan Eurostat registrerar började 2014.

Enligt en analys av olyckor i Tyskland är stegar inblandade i ungefär hälften av alla fallskador på arbetsplatsen.

Trots detta ville tillverkarna fastställa en ny europeisk standard för stegar som används av fönsterputsare med lägre säkerhetskrav.

Högre risk

Lutande stegar som används av fönsterputsare stöds ofta av en stegefot för att öka stabiliteten.

Tillverkare, som dominerar standardiseringskommittén för denna fråga (CEN/TC 93), ville minska stegefotens bredd.

Detta skulle göra stegar mer instabila och öka risken för olyckor, enligt en expertstudie av förslaget för EFS.

Efter att ha tagit hänsyn till dessa resultat och efter en riktad kampanj för att öka medvetenheten från EFS och UNI Europa, den europeiska fackföreningen för städare, beslutade medlemmarna i CEN/TC 93 att dra tillbaka förslaget.

Det innebär att fönsterputsare kommer att fortsätta att dra nytta av de nuvarande och starkare säkerhetsstandarderna för alla stegar som föreskrivs i EN 131-2 "Stegar - Del 2: Krav, provning, märkning".

Arbetet är en del av EFS:s kampanj "Zero Death" för att utrota arbetsolyckor i Europa till 2030.

EFS förbundssekreterare Isabelle Schömann sade:

"Med tanke på att hundratals människor varje år förlorar livet på grund av fallolyckor på jobbet är alla försök att sänka säkerhetsnormerna för stegar helt klart oansvariga.

"Fönsterputsare utför ett farligt arbete och det är viktigt att de har högsta säkerhetsstandard.

"Människor går till jobbet för att försörja sig själva och sin familj - ingen ska lämna sitt hem och vara orolig för att inte komma tillbaka."

UNI Europa Regionsekreterare Oliver Roethig sade:

"Det här fallet visar hur en stark facklig röst vid förhandlingsbordet sätter arbetstagarnas säkerhet först.

Många av de normer som fastställs på EU-nivå har stor betydelse för arbetstagarnas liv.

För att se till att dessa effekter blir positiva bör nationella och europeiska standardiseringsorgan samråda med och inkludera fackföreningarna från början, i stället för att föreslå standarder som undergräver arbetstagarnas säkerhet."

Anteckningar

Undersökning av säkerheten hos loftstegar och stegefötter

Eurostat-statistik om arbetsplatsolyckor

Manifestet "Noll dödsfall på jobbet"

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)