Upprätthållande och stärkande av demokratin

04.06.22

Demokrati

Upprätthållande och stärkande av demokratin

Fackföreningar är demokratins fästen. När arbetande människor samlas för att gemensamt få inflytande över de beslut som formar deras arbetsliv är det demokrati i praktiken. Fackföreningar från hela Europa samlades för att utbyta information om hur de upprätthåller och stärker demokratin på arbetsplatsen och utanför den. Läs konferensrapporten här.

Läs Oliver Roethigs hela tal här.

Högerextrema gruppers försök att sprida rädsla och underblåsa splittring utgör angrepp på demokratin. Fackföreningarna i hela Europa tar krafttag. Vare sig det handlar om att uppmuntra mångfald och lika möjligheter på arbetsplatsen eller om att föra tillbaka samtalet till de vanligaste frågorna för arbetande människor, motverkar fackföreningarna högerextrema försök att splittra och styra.

En demokratisk kultur

När arbetstagarna kräver ett kollektivt inflytande får de en känsla av att ha inflytande och kontroll över sina liv. Detta är motgiftet mot de känslor av maktlöshet som driver människor mot auktoritära och de som försöker lägga skulden på de svagaste i samhället.


Politiska utbildningsprogram som syftar till att framhäva detta inflytande genom kollektiva former av handling lyftes fram som viktiga för att motverka antidemokratiska berättelser. Att föra tillbaka samtalet till grundläggande materiella intressen förenar arbetstagarna och hjälper dem att identifiera sina kollektiva intressen. Detta bidrar till att förklara varför länder med starkare demokrati i arbetslivet också har starkare politiska demokratier. Dessutom är det mer sannolikt att aktiva fackföreningsmedlemmar är aktiva demokratiska medborgare.

En politisk kamp

Under det senaste decenniet har politiska grupper på den yttersta högerkanten ökat i opinionsmätningarna. Samtidigt som de konsekvent röstar mot de arbetandes intressen, använder de en retorik om att de står på arbetarnas och de utsattas sida som har lurat mer än några få. Som svar på detta diskuterades hur arbetstagarföreningar har ett centralt ansvar och möjlighet att ge arbetstagarna möjlighet att bli de ledande aktörerna för förändring i sina liv - på arbetet och i samhället som helhet.


Unionens strategier för att vinna de många lagar som gynnar arbetstagarna, inklusive arbetsrättsreformen, och som håller på att vinnas i Spanien, analyserades också. Lärdomar kan dras av det sätt på vilket fackföreningarna har tagit det politiska tillfället med en progressiv regering och lyft upp arbetstagarnas prioriteringar högst upp på dagordningen vid varje tillfälle.


Deltagarna diskuterade också EU-politiken. Det pågående arbetet inom Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) diskuterades, där nationella erfarenheter används som underlag för ett europeiskt tillvägagångssätt. På EU-nivå är utmaningen mot arbetstagarnas intressen från politiska grupper på den yttersta högerkanten betydande. Vänstern krymper och högern växer. I Europaparlamentets politiska grupper har vi sett en ökning av högerextrema partier till en tredjedel av ledamöterna. 

Styrka i mångfalden

Inom tjänstesektorn spelar fackföreningarna en viktig roll för att främja mångfald och lika möjligheter på arbetsplatsen och för att bemöta hatfull retorik.


Att sätta arbetstagarnas klagomål i centrum för fackliga åtgärder, med ett akut fokus på att lyssna, bland annat genom sociala medier, lyftes fram som nyckeln till att engagera dem som visar tecken på att vända sig till den yttersta högern. Behovet av att ständigt upprätthålla en öppen dialog med arbetstagarna och att inte utestänga någon betonades.

Att gå vidare med kollektiva förhandlingar är avgörande för att åter ge arbetarna inflytande och för att förankra demokrati i hela Europa. Ekonomisk demokrati och politisk demokrati är två sidor av samma mynt. Som den största sysselsättningssektorn är tjänstesektorn avgörande för att upprätthålla och stärka demokratin.

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver.

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén