Wales: nytt lagförslag för att använda offentlig upphandling för att stärka det sociala partnerskapet

Wales: nytt lagförslag för att använda offentlig upphandling för att stärka det sociala partnerskapet

Den walesiska regeringen har lagt fram en ny lag om offentlig upphandling som kommer att förändra situationen för arbetstagare. Den kommer att se till att offentliga kontrakt som går till privata företag tilldelas företag som erbjuder anständiga arbetsvillkor.

Alltför ofta tilldelas offentliga kontrakt på grundval av ett enda kriterium: lägsta pris. Detta ger företagen incitament att underskrida varandra i fråga om arbetskraftskostnader. Detta har lett till att offentliga medel har gett bränsle till en kapplöpning mot botten när det gäller arbetstagarnas löner och villkor.

Den walesiska lagändringen vänder upp och ner på detta. Den säkerställer att offentliga medel används på ett sätt som förstärker målen för det allmänna bästa. Den skulle kräva att alla företag uppfyller normerna för anständigt arbete och ge arbetstagarnas fackföreningar en stark tillsynsroll. På så sätt säkerställs att människor som arbetar i företag som får offentliga kontrakt gör det under värdiga förhållanden.

Lagen går ett steg längre än att utesluta exploaterande företag och stärker samarbetet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ett råd för socialt partnerskap kommer att samla arbetstagarfackföreningar, arbetsgivarorganisationer och regeringsföreträdare för att ge råd till offentliga organ om social offentlig upphandling.

"Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg som regeringarna har till sitt förfogande för att stärka kollektiva förhandlingar och skapa delat välstånd. Regeringar bör inte syssla med att skapa fattigdomsjobb och den walesiska regeringen visar vägen framåt", säger Oliver Roethig, regionsekreterare för UNI Europa.

En lärdom för EU

Regeringarna i Europa spenderar i genomsnitt 14 % av sin nationella BNP på att köpa varor och tjänster från privata företag. För närvarande tilldelas hälften av alla offentliga kontrakt som går till privata företag enbart på grundval av lägsta pris. EU:s regler för offentlig upphandling anger tonen genom att sätta lägsta pris över allt annat. Exemplet från Wales visar att offentlig upphandling med rätt lagstiftning kan användas som ett effektivt verktyg för att främja anständigt arbete.

"EU:s brutna regler för offentlig upphandling belönar företag som använder smutsiga knep för att stänga av arbetstagarnas inflytande och betala fattiglöner till sina anställda. Detta leder till ojämlikhet och en ökning av konfliktfyllda arbetsförhållanden. Det är dags att EU åtgärdar dessa regler för att försvara demokrati på arbetsplatsen och delat välstånd", säger Oliver Roethig.

Det finns ett starkt engagemang för att ändra reglerna. Över 100 ledamöter av Europaparlamentet har ställt sig bakom en lösning som gynnar arbetstagarna: se till att alla arbetstagare i offentligt upphandlade företag har ett kollektivavtal.

Ta reda på mer och stödja kampanjen här.

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén