Kriget i Ukraina: uppmaning till solidaritet och förutseende av konsekvenserna för arbetstagarna

Kriget i Ukraina: uppmaning till solidaritet och förutseende av konsekvenserna för arbetstagarna

Gemensamma rekommendationer från de europeiska fackförbunden till samordnare för europeiska företagsråd/SE-samordnare och arbetstagarrepresentanter i SNB, europeiska företagsråd och SE-föreningar

Den internationella fackföreningsrörelsen fördömer Rysslands invasion av Ukraina, uttrycker sin solidaritet med folket, arbetstagarna och fackföreningarna i Ukraina och kräver att alla ryska styrkor omedelbart lämnar Ukraina. Vi uppmanar till att en öppen dialog återupptas för att hitta en fredlig lösning på denna kris. Våra tankar går till arbetarna i Ukraina som står inför otroliga svårigheter till följd av kriget. Arbetare i Ryssland, i grannländerna och i hela Europa får inte heller bära krigets tyngd.

Internationella fackliga samorganisationen ITUC (International Trade Union Confederation) har lanserat en petition på nätet till stöd för fred, dialog och demokrati.

Solidaritetsfonder har inrättats av de globala fackföreningsfederationerna och Internationella fackliga samorganisationen (IFS ) för att stödja ukrainska fackföreningar i deras arbete med att förse arbetstagare och deras familjer i Ukraina med mat och vatten, medicinska förnödenheter och hygienartiklar. Ta kontakt med din europeiska fackliga federation om du, ditt särskilda förhandlingsorgan, ditt europeiska företagsråd eller ditt SE-arbetsråd (i europeiska företag med Societas Europaea-statut) vill bidra.

Många europeiska företagsråd har antagit uttalanden eller utfärdat pressmeddelanden för att uttrycka sin solidaritet med alla arbetstagare som faller offer för kriget. Vissa har uppmanat sina företag att vidta konkreta åtgärder för att stödja människor i Ukraina och fördrivna arbetstagare. Andra har vädjat till anställda på företaget att öppna sina hem för flyktingar, eller samlar in pengar och förnödenheter (sovsäckar, tält osv.) från arbetstagarna för att skicka dem till Ukraina.

Ditt multinationella företag kan ha kopplingar (produktionsanläggningar, leverantörer, återförsäljare, export/import...) i Ryssland eller Ukraina. Konsekvenserna av kriget har redan märkts på energipriserna och råvarukostnaderna, som redan hade ökat kraftigt under de senaste månaderna. Ditt företags verksamhet kan därför komma att störas, med troliga konsekvenser för dess anställda och dess leverantörers anställda. Vi rekommenderar därför medlemmar i särskilda förhandlingsorgan, europeiska företagsråd eller företagsråd för europeiska företag-SE (Societas Europaea) att:

  • Begär att företaget vidtar nödåtgärder för sina anställda som direkt påverkas av konflikten i Ukraina, bland annat genom att bibehålla löner, förmåner och socialförsäkringsavgifter när arbetet avbryts på grund av kriget, eller genom att omvandla fabriker/kontor till skyddsrum. Situationen för arbetstagare från Ukraina som är utstationerade i europeiska länder och för arbetstagare som tar ledigt för att stödja sina familjer i Ukraina bör också tas upp.
  • Uppmaning till företagsledningen att bidra till humanitära insatser genom att ge ekonomiskt och materiellt stöd till människor i Ukraina samt till fördrivna arbetstagare och deras familjer. Vissa multinationella företag har redan tillkännagivit betydande donationer till icke-statliga organisationer och lokala organisationer i Ukraina.
  • Begär snarast ledningsinformation om krigets ekonomiska och sociala konsekvenser för arbetsförhållanden, arbetstillfällen och anläggningar i Ukraina, Ryssland och europeiska länder. SNB, EWC eller SE-WC kan kräva ett extra möte med ledningen, beroende på hur omfattande de troliga konsekvenserna är.

Det skulle också kunna införas en regelbunden rapportering från ledningen till den särskilda kommittén. Samråd skall ske vid behov.

Dina nationella och europeiska fackföreningar är alltid tillgängliga för att stödja dig. Meddela dem också om eventuella initiativ eller nödåtgärder som ni vidtar, eller om kritiska situationer som ert företag kan ställas inför i samband med kriget i Ukraina. Du kan ta kontakt med kontaktpersonen på UNI Europa här.

 

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén