"Vi är fackföreningsmedlemmar, vi är antifascister"

04.06.23

#ETUC50

Demokrati

"Vi är fackföreningsmedlemmar, vi är antifascister"

När arbetstagare bygger kollektiv makt handlar det om att förenas i olikheter, i vår mångfald. Att upprätthålla och stärka demokratin på arbetsplatsen och utanför är en prioritet för fackföreningsrörelsen.

Pilar Rato Rodriguez, 1:e vice ordförande för UNI Europa, talade vid ETUC:s kongress den 25 maj 2023. Hon talade under sessionen med rubriken "Tillsammans för vår europeiska framtid".

"Vi är fackföreningsmedlemmar, vi är antifascister"

Pilar Rato Rodriguez, 1:e vice ordförande för UNI Europa, talade vid ETUC:s kongress den 25 maj 2023. Hon talade under sessionen med rubriken "Tillsammans för vår europeiska framtid".

Inlagd av UNI Europa söndagen den 4 juni 2023

Här är en automatiskt översatt transkription av Pilars inlägg vid #ETUC50:
God morgon, kolleger,
 
Vi befinner oss verkligen i en tid då ingenting kan tas för givet. Demokrati, fackliga rättigheter, kollektivavtal eller strejkrätt och andra friheter som arbetarrörelsen har vunnit är i fara. Vi vet redan att ingenting är ärftligt och att vi måste fortsätta att försvara dem aktivt. Fackföreningar och extremhögern är varandras motpoler.
 
Vi är fackföreningsmedlemmar, vi är antifascister och det finns ingen annan definition som bättre passar in på vad vi är. Inte bara på grund av vår stolta historia av kamp mot fascismen, utan också på grund av de värderingar vi representerar idag. Solidaritet, men internationalistisk solidaritet. Vi begränsas inte av flaggor eller gränser i kampen för arbetande människors och arbetstagares rättigheter.
 
Social rättvisa och ett anständigt och värdigt liv för alla. Vi har en skyldighet att fortsätta att stärka den demokratiska kulturen och ett inkluderande samhälle för att, genom arbetarrörelsens historia och dess värderingar, motverka extremhögerns berättelse som bara underblåser spänningar och rädsla. Försvara enighet framför splittring.
 
Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick. Vi har redan sett de senaste valresultaten i flera länder med en seger för extremhögern i vissa av dem och extremhögerns frammarsch i andra. Det är därför vi behöver de fackliga organisationernas engagemang, och vi måste komma ihåg att demokrati inte bara handlar om att lägga en valsedel i en valurna vart fjärde år.
 
Vi är medvetna om den frustration, maktlöshet eller apati som finns i samhället. Det finns en verklig känsla av att alla är jämlika. Detta är en lögn. Alla är inte likadana och det är därför vi måste förstärka vår diskurs genom att uppmana människor att rösta på dem som försvarar våra värderingar. Våra värderingar som också är politiska värderingar. Att uppmuntra debatten inom de fackliga organisationerna, som vi har gjort i Union Europe, att skapa allianser med politiska partier eller arbetsgrupper, som Beams har skapat, är därför användbara och nödvändiga verktyg i kampen, t.ex. mot extremhögern.
 
Ett fullständigt genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, en förstärkning av Europeiska unionens befogenheter på det socialpolitiska området och lagstiftning för att främja denna politik, stärka den sociala dialogen och kollektivförhandlingarna. Den europeiska pelaren kan inte reduceras till ett brev med goda avsikter. Det är nödvändigt att införliva ett protokoll om sociala framsteg i EU:s fördrag som stärker arbetsmarknadsparternas oberoende, som garanterar ekonomiska friheter, som ser till att ekonomiska friheter och konkurrensregler inte går före grundläggande rättigheter och sociala framsteg, och som garanterar rättigheterna för arbetande män och kvinnor.
 
Kamrater. I dessa osäkra tider firar vi Europafackets 50-årsjubileum. Stolta över att vara fackföreningsmedlemmar. Stolta över att vara feminister. Att försvara HBT-rörelsen, men framför allt att vara antifascister.

Möten och evenemang

2023

01

Dec

-

01

Dec

Kommittén för sektoriell social dialog Posttjänster Plenarmöte

Post och logistik

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver