Vårt tillvägagångssätt


UNI Europa samarbetar med medlemsförbunden för att lösa deras utmaningar i samband med kollektivavtalsförhandlingar genom att tillhandahålla varierat och djupgående stöd på alla nivåer. Detta sker främst via de tre organisationscentra som vi har inrättat för att arbeta nära fackföreningarna för att utveckla deras kapacitet.

EPOC Network är ett forum där vi samlar organisatörer och särskilt ledande organisatörer från hela Europa som är engagerade i våra organiseringscenter för att dela med sig av sina erfarenheter, inklusive att söka råd och stöd från varandra. EPOC Network träffas regelbundet på sektorsövergripande och transnationell basis.

EPOC

European Power and Organising Centre samlar ledande organisatörer från medlemsförbund i Västeuropa.

COZZ

Det centraleuropeiska organisationscentret omfattar Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern.

SEEOC

South-East Europe Organising Centre är det senaste tillskottet till UNI Europa :s organisationcentrum-familj.

 

Möten och evenemang

2023

30

Maj

UNI Europa Finansbankens förberedande möte

Ekonomi

31

Maj

Arbetsgruppsmöte för kommittén för social dialog inom banksektorn

Ekonomi

01

Jun

UNI Europa Möte i styrgruppen för ekonomi

Ekonomi