EPOC-programmet samlar fackföreningar från hela norra och västra Europa för att organisera sig på ett samordnat och effektivt sätt genom att bygga upp arbetstagarnas makt. Programmets uppdrag är att försvara, utvidga och (åter)bygga upp kollektiva förhandlingar genom att ge stöd till medlemsförbunden för att bygga upp hållbara strukturer. Nätverkets onlinemöten äger rum varje månad. Om ditt fackförbund är intresserat av att delta i EPOC, kontakta Ben Egan för mer information.

 


FES - EPOC-nätverket höstskola 2021
+ Mer
EPOC:s nätverksevenemang - kampen för branschförhandlingar i Finland
+ Mer