Vårt tillvägagångssätt


UNI Europa samarbetar med medlemsförbunden för att lösa deras utmaningar i samband med kollektivavtalsförhandlingar genom att tillhandahålla varierat och djupgående stöd på alla nivåer. Detta sker främst via de tre organisationscentra som vi har inrättat för att arbeta nära fackföreningarna för att utveckla deras kapacitet.

EPOC Network är ett forum där vi samlar organisatörer och särskilt ledande organisatörer från hela Europa som är engagerade i våra organiseringscenter för att dela med sig av sina erfarenheter, inklusive att söka råd och stöd från varandra. EPOC Network träffas regelbundet på sektorsövergripande och transnationell basis.

EPOC

European Power and Organising Centre samlar ledande organisatörer från medlemsförbund i Västeuropa.

COZZ

Det centraleuropeiska organisationscentret omfattar Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern.

SEEOC

South-East Europe Organising Centre är det senaste tillskottet till UNI Europa :s organisationcentrum-familj.

 

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén