Vårt tillvägagångssätt


UNI Europa samarbetar med medlemsförbunden för att lösa deras utmaningar i samband med kollektivavtalsförhandlingar genom att tillhandahålla varierat och djupgående stöd på alla nivåer. Detta sker främst via de tre organisationscentra som vi har inrättat för att arbeta nära fackföreningarna för att utveckla deras kapacitet.

EPOC Network är ett forum där vi samlar organisatörer och särskilt ledande organisatörer från hela Europa som är engagerade i våra organiseringscenter för att dela med sig av sina erfarenheter, inklusive att söka råd och stöd från varandra. EPOC Network träffas regelbundet på sektorsövergripande och transnationell basis.

EPOC

European Power and Organising Centre samlar ledande organisatörer från medlemsförbund i Västeuropa.

COZZ

Det centraleuropeiska organisationscentret omfattar Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern.

SEEOC

South-East Europe Organising Centre är det senaste tillskottet till UNI Europa :s organisationcentrum-familj.

 

Möten och evenemang

2023

28

Mar

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Från 09.30 till 12.00 (CET)

28

Mar

Dark Stores: tillbaka till den mörka medeltiden?

Handel

Post och logistik

29

Mar

UNI CARE Europa Rundabordssamtal på hög nivå om långtidsvård

Vård