Arbete Sektorer och grupper


En stor del av UNI:s arbete sker genom dess sektorer och grupper. Få det senaste genom att klicka på en sektor nedan.

Bemanningsanställda

UNI Europa Syftet är att förbättra villkoren för inhyrd personal och garantera likabehandling av inhyrda arbetstagare i Europa.

Vård

UNI Care stöder tillsammans med anslutna fackföreningar organisering av arbetstagare, ökad kollektivförhandling och uppbyggnad av en rättvisare vårdsektor med värdighet, anständiga löner, starkare fackföreningar och säkrare arbetsvillkor.  

Rengöring/säkerhet

UNI Europa Property Services representerar städare och privata säkerhetsarbetare i hela Europa. Vi samordnar de europeiska företagsråden inom sektorn och de europeiska sektoriella kommittéerna för social dialog.

Handel

UNI:s handelssektor förenar fackföreningar inom detaljhandel, e-handel och grossistverksamhet från hela Europa för att ta itu med arbetstagarnas mest angelägna frågor, t.ex. våld och trakasserier, osäkra anställningar, låga löner och digitaliseringens effekter. I stormarknader, lager, distributionscentraler, snabbmodebutiker med mera organiserar UNI Commerce och dess anslutna fackföreningar för rättvis lön, värdighet på jobbet och säkra arbetsplatser.

Ekonomi

UNI Europa Finance representerar 100 fackföreningar och 1,5 miljoner arbetstagare i Europas centralbanker, bank- och försäkringssektorer.

Spel

UNI Europa Spelbranschen förenar arbetstagare på kasinon, bingon, lotterier, spelbutiker och andra spelföretag. Vi står för arbetstagarnas rättigheter och en öppen, rättvis och välreglerad spelindustri.

Grafiskt och förpackningsmaterial

UNI Europa Graphical and Packaging representerar över 350 000 medlemmar inom förlags-, tryck- och förpackningsindustrin i Europa genom över 40 anslutna nationella fackföreningar inom grafisk industri.

Hår och skönhet

UNI Europa Hair & Beauty är den europeiska unionen för frisörer och kosmetologer. Vi representerar 17 fackföreningar i 13 länder.

IKT och relaterade tjänster

UNI Information, Communication, Technology and Services (ICTS) representerar över 3 miljoner arbetstagare runt om i världen.

Media, underhållning och konst

Union Global Unions (UNI MEI) europeiska region för media-, underhållnings- och konstsektorn representerar över 70 fackföreningar och gillen inom media-, underhållnings- och konstsektorn i Europa. Medlemmarna i de anslutna organisationerna omfattar tekniker, manusförfattare, filmregissörer och andra arbetstagare inom radio- och tv-sändningar, film, teater och visuell konst.

Post och logistik

UNI Europa Post & Logistics är Europeiska unionen för post- och logistikbranschen. Vi representerar 50 fackföreningar och en miljon arbetstagare i 34 länder.

Turism

Spelare i världen