31

sektorer: Bemanningsanställda


UNI Europa Syftet är att förbättra villkoren för inhyrd personal och garantera likabehandling av inhyrda arbetstagare i Europa.

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt sektorsteam

Möten och evenemang

2023

15

Jun

-

15

Jun

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

16

okt

-

16

okt

Kommittén för den branschvisa sociala dialogen Bemanningsföretag Plenarsammanträde

Bemanningsanställda