31

sektorer: Bemanningsanställda


UNI Europa PAW (Platform & Agency workers) syftar till att förbättra villkoren för tillfälligt anställda och garantera likabehandling av tillfälligt anställda i Europa.

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt sektorsteam