31

sektorer: Bemanningsanställda


UNI Europa PAW (Platform & Agency workers) syftar till att förbättra villkoren för tillfälligt anställda och garantera likabehandling av tillfälligt anställda i Europa.

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt sektorsteam

Möten och evenemang

2023

15

Jun

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

16

okt

Kommittén för den branschvisa sociala dialogen Bemanningsföretag Plenarsammanträde

Bemanningsanställda