99

sektorer: Vård och omsorg


UNI Care stöder tillsammans med anslutna fackföreningar organisering av arbetstagare, ökad kollektivförhandling och uppbyggnad av en rättvisare vårdsektor med värdighet, anständiga löner, starkare fackföreningar och säkrare arbetsvillkor.  

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt sektorsteam

 

 

Möten och evenemang

2023

29

Mar

UNI CARE Europa Rundabordssamtal på hög nivå om långtidsvård

Vård