26

sektorer: IKT och relaterade tjänster


UNI Information, Communication, Technology and Services (ICTS) representerar över 3 miljoner arbetstagare runt om i världen.

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt sektorsteam

Möten och evenemang

2024

11

Mar

Möte i kommittén för social dialog inom telekommunikation - 11 mars 2024

IKT och relaterade tjänster

Till medlemmarna i UNI Europa delegationen i kommittén för den sociala dialogen inom telekommunikationssektorn

Kära kollegor,

Vi vill bjuda in dig till nästa möte i kommittén för den branschvisa sociala dialogen för telekommunikation som kommer att äga rum den 11 mars 2024.

VÄNLIGEN NOTERA ATT DETTA MÖTE KOMMER ATT HÅLLAS UTESLUTANDE ONLINE

Förberedelsemötet för UNI Europa delegationen kommer att äga rum från 09.00 till 09.40 CET (med tolkning)

Det gemensamma mötet inleds kl. 09.45 och bör avslutas omkring kl. 13.00 (kl. 13.00 CET) med tolkning.

Simultantolkning har begärts för följande språk : Engelska, Polska och Portugisiska.

Bekräftade deltagare kommer att få information om hur man ansluter till Interaction, kommissionens videokonferensplattform. De kommer också att få en personlig anslutningslänk (de bör inte dela den).

14

Mar

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster