86

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt sektorsteam

Turismen och dess närliggande verksamheter är en av de största och snabbväxande ekonomiska sektorerna i Europa. Globalisering, demografiska förändringar och transportutvecklingen är avgörande faktorer för den snabba tillväxten inom denna bransch. Med sitt stora utbud av attraktioner och kvaliteten på sina turisttjänster är Europa världens främsta turistmål. Turismen är därför en verksamhet med en i stort sett positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Europa.

Turistsektorn består av researrangörer och guider, resebyråer, rekreation och underhållning, mat, transport och inkvarteringstjänster. Men det är också en sektorsövergripande sektor vars utveckling påverkar många andra sektorer, från byggbranschen till detaljhandeln.

UNI Europa representerar arbetstagare i turismföretag, t.ex. researrangörer och resebyråer, samt i andra tjänstesektorer med anknytning till turism.

UNI Europa har ett nära samarbete med de europeiska fackföreningarna EFFAT och ETF inom ETLC (European Trade Union Liaison Committee on Tourism), som är en samordningsplattform för alla fackföreningar som företräder arbetstagare inom turismen.

ETLC har som mål att se till att beslutsfattare på europeisk nivå tar hänsyn till turismarbetarnas särskilda intressen och behov och att fackföreningarna, när det är möjligt, talar med en röst. Det främsta målet är att främja hållbar sysselsättning inom turismen. Vi vill uppnå detta genom att:

  • Förbättring av arbetsvillkoren för arbetstagare inom turistsektorn
  • Främjande av utbildning/fortbildning inom turistnäringen
  • Främjande av den sociala dialogen inom turistsektorn
  • Stärka det gränsöverskridande samarbetet mellan fackföreningar som företräder arbetstagare inom turistsektorn.