UNI Europa Vidta åtgärder


Kollektiva åtgärder är kärnan i fackföreningarnas makt. Delta i en av våra pågående digitala aktioner och delta i arbetet för att få arbetstagarnas prioriteringar i främsta rummet.

VIDTA ÅTGÄRDER

Vi arbetar för att förbättra livet för arbetande familjer genom progressiv social och ekonomisk rättvisa. Gå med i kampen.

Inga offentliga kontrakt utan kollektivavtal

Låt oss använda offentliga medel för att se till att arbetet är stärkande och inte exploaterande.

Låt oss få slut på lönestölden i Lovisa

De anställda på Lovisa, en smyckeskedja på den stora gatan, slår larm. Trots att de har arbetat många timmar vägrar ledningen att betala dem den lön de är skyldiga. Hjälp dem att skicka ett starkt budskap till ledningen att detta inte är okej.

Få Amazon att betala

Vi är arbetare och aktivister som är delade på grund av vår geografi och vår roll i den globala ekonomin, men som förenas i vårt engagemang för att få Amazon att betala rättvisa löner, skatter och för sin påverkan på planeten.