Användarvillkor

Termen "UNI Europa" eller "oss" eller "vi" avser ägaren av webbplatsen vars registrerade kontor är UNI Europa, 40, rue Joseph II, 1000 Bryssel. Termen "du" avser användaren eller betraktaren av vår webbplats.

Användningen av denna webbplats omfattas av följande användarvillkor:

  • Innehållet på sidorna på denna webbplats är endast avsett för allmän information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.
  • Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för att informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats är korrekt, aktuellt, fungerar, är fullständigt eller lämpar sig för något särskilt ändamål. Du bekräftar att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi utesluter uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.
  • Din användning av information eller material på denna webbplats sker helt på egen risk, vilket vi inte kan hållas ansvariga för. Det är ditt eget ansvar att se till att produkter, tjänster eller information som är tillgängliga via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.
  • Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller är licensierat till oss. Detta material omfattar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Reproduktion är förbjuden annat än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet, som utgör en del av dessa villkor.
  • Alla varumärken som återges på denna webbplats och som inte tillhör eller är licensierade till operatören anges på webbplatsen.
  • Otillåten användning av denna webbplats kan leda till skadeståndskrav och/eller vara ett brott.
  • Från tid till annan kan denna webbplats också innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge dig ytterligare information. De innebär inte att vi stöder webbplatsen/webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna.
  • Icke-anslutna organisationer eller personer får inte skapa en länk till denna webbplats från en annan webbplats eller ett annat dokument utan föregående skriftligt medgivande från UNI Europa.
  • Din användning av denna webbplats och alla tvister som uppstår till följd av sådan användning av webbplatsen omfattas av Belgiens lagar.