UNI Europa Ämnen


Frågor som berör arbetstagarna i UNI Europa:s sektorer.

Artificiell intelligens

Liksom alla former av intelligens tjänar artificiell intelligens (AI) vissa intressen. Vi arbetar för att AI ska användas på ett sätt som tjänar de arbetande människornas intressen.

Demokrati

Digitalisering

UNI Europa Fackföreningarna arbetar för att se till att arbetstagarna har ett starkt inflytande över digitaliseringen av arbetet.

Due Diligence

Obligatorisk due diligence för mänskliga rättigheter är på gång. Vi arbetar för att se till att den ger verklig ansvarsskyldighet för arbetande människor.

Att få slut på våld och trakasserier

Beskrivning av rubriken här.

Livslångt lärande

Vårt mål: att bygga upp kompetensen i hela arbetskraften.

Kollektivavtal med flera arbetsgivare

Arbete på distans

Distansarbete är här för att stanna. Vi vill utforma villkoren så att det ger anständigt arbete och demokrati på arbetsplatsen. Det bästa sättet att uppnå detta är genom kollektiva förhandlingar!

Omstrukturering

Egenföretagare

Arbetstid