9

ämnen: Digitalisering


UNI Europa Fackföreningarna arbetar för att se till att arbetstagarna har ett starkt inflytande över digitaliseringen av arbetet.

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt team för ämnen

Framtiden för arbete är nu. Digitaliseringen kan vara en kraft som förbättrar arbetet. Den kan också användas för att göra arbetstagare arbetslösa och för att göra processerna mindre öppna och ansvarsfulla. Vi arbetar för att se till att digitaliseringen tjänar de arbetande och inte tvärtom.

 

Möten och evenemang

2023

12

okt

-

10

Dec

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Mer information om logistiken kommer närmare mötet.