132

ämnen: Nivåhöjning


Inflation. Stabilitet i anställningen. Balans mellan arbete och privatliv. Fackföreningar och arbetsgivare måste hantera alla typer av frågor. De gör det genom kollektivförhandlingar, genom att förhandla fram kollektivavtal eller kontrakt som reglerar löner och arbetsvillkor. De kan göra det genom förhandlingar med en eller flera arbetsgivare. UNI Europpa fokuserar sina ansträngningar på att främja förhandlingar mellan flera arbetsgivare eller branschvisa förhandlingar eftersom det bidrar till att förbättra arbetsvillkoren på ett samordnat sätt; när flera arbetsgivare är inblandade gynnas alla grupper. Detta gäller inte bara arbetstagare och fackföreningar. Arbetsgivarna och hela samhället gynnas också. 

Läs mer här.

Du kan också se videon nedan.

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt team för ämnen

+ Kontakta oss