62

ämnen: Livslångt lärande


Vårt mål: att bygga upp kompetensen i hela arbetskraften.

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt team för ämnen

Fackföreningar utformar livslångt lärande som ger resultat för arbetstagare

I Europa säger 88 procent av alla arbetstagare att deras arbete kräver regelbunden utbildning. Arbetstagare som får mer utbildning tenderar att få högre löner och större anställningstrygghet. En inblick i hur fackföreningar i Europa säkerställer kompetensutveckling och utökar tillgången till livslångt lärande för arbetstagare.

Skriven av UNI Europa tisdag, november 16, 2021