65

Omstrukturering: fackliga metoder för att skydda arbetstagarnas intressen

När arbetstagarna inte har någon röst i omstruktureringsprocesser leder det ofta till ökad arbetsbelastning, pressad psykisk hälsa eller till och med till uppsägningar.

Arbetstagarna kan ändra på det. Genom att agera tillsammans kan de få ett starkt inflytande och se till att förändringarna ger resultat för dem.

Skriven av UNI Europa tisdag, november 16, 2021